Om

Alle læser er en læseindsats, der er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og Børn og Unge, Aalborg Kommune. Alle læser skal inspirere børn fra 4. - 6. klasse til læselyst og læseglæde ved at inddrage både skolen, biblioteket og forældrene.

Lystlæsning gør børn til bedre læsere, hvilket er afgørende for deres succes i voksenlivet, set ud fra både et dannelses- og uddannelsesperspektiv. Der ligger et stort potentiale i at styrke samarbejdet og samspillet mellem skoler, biblioteker og familier, som alle spiller en central rolle, når børnene skal inspireres til læsning.

Undersøgelsen "Børn og unges læsning 2021" viser, børns læselyst aftager markant i løbet af 5. - 7. klasse. Som i foregående undersøgelse fra 2017, viser "Børn og unges læsning 2021", at elever ville læse mere, hvis det var om emner, der interesserede dem, og hvis de syntes bedre om at læse. Resultatet vidner om, at læsning for flere børn og unges vedkommende stadig ikke virker relevant og interessant. En del af forklaringen kan være, at børn og unge ikke i tilstrækkelig grad bliver introduceret for læsestof, de kan relatere til, og som de synes, rammer dem der, hvor de er i livet. Ligeledes har flere i 2021 markeret, at de ville læse mere, hvis de vidste, hvad de skulle læse (37 % mod 32 % i 2017). Det indikerer, at der er behov for mere litteraturformidling med afsæt i de unges egne interesser og fokus på fritidslæsning.

I læseindsatsen vil skolerne kunne deltage i en række læseaktiviteter og –events, hvoraf størstedelen afholdes lokalt på skolerne centreret omkring det pædagogiske læringscenter (PLC). Vi har også fokus på, at børnene møder deres folkebibliotek på en anden måde, end de plejer, både på og udenfor skolen.

Alle læser giver også familien inspiration til læsningen. Find det under siden 'Forældre'.

Alle læser løber af stablen i perioden 3. januar - 17. februar 2023.

God læselyst!

Hvis I har spørgsmål til Alle læser! og indholdet på websitet, kan I kontakte følgende:

Vi deler alt!

Også indholdet på denne side. Det er derfor helt ok, at I fx linker til siden, printer Læse-challenge og bogmærker samt deler videoer. Grafikken må dog ikke anvendes i anden sammenhæng.

God læselyst!